NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER FOAM BOARD

RWD POINTS 5,000 Pts

Panoramica

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.

Game ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Più informazioni

SKU M02508